Storköksventilation - Göteborg

Introduktionskurs i rening av köksfrånluft

Ta bort fettet i frånluften och återvinn värme värd tiotusentals kronor

Allt fler storkök, restauranger och fastighetsägare återvinner värdefull värme från köksfrånluften.

För att uppnå effektiv värmeåtervinning måste fettet i frånluften fortlöpande tas bort. Om fettet är kvar, även i små mängder, får värmeväxlaren problem och värmeåtervinningen blir betydligt sämre.

Kontinuerlig och effektiv rening av frånluften minskar också brandrisken eftersom inget lättantändligt fettlager byggs upp i imkanalen över tid. Dessutom minimeras eventuella luktproblem, och vid nyinstallationer kan man välja billigare kanalmaterial (klass 2B). Sist men inte minst, så försvinner i stort sett behovet av manuell rening. Ett kök som steker mycket rekommenderas idag att rengöra kanalerna minst en gång i månaden.

Vilket är då det mest pålitliga och ekonomiskt fördelaktiga sättet att dag efter dag, år efter år få bort fettet från frånluften med samma goda resultat varje gång?

Kom på vårt kunskapsseminarium, så får du svaren. Här delar vi med oss av 25 års kunskap och erfarenhet av rening av köksfrånluft och visar dig olika metoder och vad som fungerar bäst.


  • Kategori: Storköksventilation
  • Nivå: Introduktion
  • Språk: Svenska
  • Datum: 2019-02-05
  • Adress: Göteborg