Innovativa tekniker för lukt- och H2S-behandling

Störande lukter har blivit en allt större utmaning för vårt samhälle som drivs av fortsatt urbanisering och industrialisering.

I denna webinar leder vi dig genom de senaste teknikerna för att ta itu med de växande problemen. Vi presenterar verkliga fall och lösningar som visar möjligheterna med ozonering, UV och katalys samt kombinationer av dessa tekniker.

Denna webinar riktar sig till yrkesverksamma inom industrier såsom avfallshantering, biogas och livsmedelsbearbetning.


  • Kategori: Industriell luft
  • Nivå: Avancerad
  • Språk: Engelska
  • Datum: 2020-03-24
  • Tid: 15:00(CET)
  • Adress: Webinar