Industriell avloppsrening och återanvändning

Detta webinar kommer att gå igenom bäst praxis i branschen och presentera den senaste tekniken för avloppsrening och återanvändning.

Industriell vattenförbrukning utgör idag 22% av den globala vattenanvändningen (UNWATER 2012). Återanvändning av industriellt avloppsvatten har många viktiga fördelar inklusive att minska kostnaderna för färskvattenförsörjning, öka driftseffektiviteten, förbättra produktionskapaciteten, minska miljöpåverkan för att nämna några.

Webbinariet ger en djupgående översyn av oxidationsteknologier, UV-system och filtrering för olika organiska och icke-organiska föroreningar som möts i modern industriell tillverkning idag. Vi kommer också att visa hur en kombination av olika reningstekniker kan optimera energieffektiviteten för nedbrytning av kraftigt förorenade avloppsvatten.

Med användning av ozon, Advanced Oxidation Processes (AOP) och filtreringssystem kan avloppsvatten behandlas till en bråkdel av kostnaderna jämfört med de mest vanligt använda metoderna idag.


  • Kategori: Industriellt vatten
  • Nivå: Avancerad
  • Språk: Engelska
  • Datum: 2019-12-05
  • Tid: 15.00 -16.00 (CET)
  • Adress: Webinar