Borttagning av läkemedelsrester i Alingsås kommun

 

Bakgrund:

Borttagning av läkemedelsrester Alingsås kommun har genom sina miljömål arbetat för att vattnet i Alingsås sjöar och vattendrag ska vara av god kvalité och skapa bra förutsättningar för djur- och vattenpopulationer (Alingsås kommun, 2010). Under våren 2019 ansökte Alingsås kommun, investeringsbidrag från Naturvårdsverkets för att genomföra ett förstudieprojekt vid Nolhaga avloppsreningsverk. Nolhaga är ett gammalt och slitet avloppsreningsverk som har ett stort behov av att moderniseras och skall bland annat etablera reningssteg för borttagning av läkemedelsrester. Förstudien utvärderar olika reningstekniker där bland annat rening med ozon i kombinaition med aktivt kol testat och syftar till att ge kunskap om hur ett fullskaligt och modernt reningssystem kan implementeras på Nolhaga reningsverk. Under webinaret informerar vi om utmaningar med borttagning av läkemedelsrester i avloppsvatten, presenterar den pågående processen i Nolhaga kort för att slutligen gå igenom reningstekniker och projektets omfattning.

 

Program

Välkommen till detta webinar – Alingsås och Mellifiq
Bakgrund till projektet – Alingsås
Projektets omfattning samt utmaningar med borttagning av läkemedelsrester – Mellifiq
Genomgång av avancerade reningstekniker – Mellifiq
Provresultaten, en tidig utvärdering – Alingsås och Mellifiq
Planering och design av ett fullskaligt avancerat reningssystem – Mellifiq
Frågor – Alingsås och Mellifiq

  • Kategori: Industriellt vatten
  • Nivå: Introduktion
  • Språk: Svenska
  • Datum: 2021-01-27
  • Tid: 10.00 - 11.00
  • Adress: Webinar