Oklar ansvarsfördelning

Oklar ansvarsfördelning mellan fastighetsägare och hyresgäst. Vem har ansvar för vad? Om det är oklart genomförs inte nödvändiga åtgärder vilket ökar risken för brand och andra incidenter. Prata ihop er och dokumentera ansvarsförhållandet.