Dag: 20 oktober, 2020

EU agerar

Cirka 100 000 olika kemikalier är registrerade av EU. De senaste åren har det varit ett starkt krav på EU att utveckla standarder för mikroföroreningar i avloppsvatten. Utsläppt avloppsvatten innehåller