Stängt pga lukt

Ett litet klagomål från närboende pga lukt kan växa till ett ohanterligt problem.

Lukt är något som är väldigt subjektivt och klagomål från omgivningen pga luktspridning är aldrig bra för affärerna. I värsta fall kan hyresvärden eller myndigheterna bli inblandade vilket kan leda till att verksamheten måste upphöra.

Allt pga lite lukt.

Lukter är dock ett svårt område eftersom det inte finns riktvärden eller bra instrument för att detektera/mäta lukt. Det innebär att t.ex. miljöförvaltningen gör en bedömning utifrån en subjektiv upplevelse av lukten. En viss lukt anser miljöförvaltning får förekomma, men det är alltid en bedömning från fall till fall och beroende på intensitet, varaktighet, hur ofta, tid på dygnet med mera. Om miljöförvaltningen anser att lukten är oacceptabel kan krav ställas på åtgärder.

Problem med lukt försvinner inte av sig självt så länge verksamheten är densamma. Som tur är finns det åtgärder att vidta, t.ex. med ozonbehandling/ozonrening, i syfte att avhjälpa eller åtminstone begränsa missförhållandet.

På byråkratsvenska kallas detta ”en störning” eller ”olägenhet”. Störningen är i det här fallet ”lukt”. I första hand kommer den som klagar vända sig till fastighetsägaren eller restaurangägaren (de har delat ansvar). Om den klagande inte får någon respons från dessa är nästa instans miljöförvaltningen.

Därför är det viktigt att man redan vid projekteringsfasen beaktar olika faktorer så som:

  • Finns det bostäder i närheten av restaurangen?
  • Vart släpps frånluft från köket ut?
  • Typ av matlagning?


Fråga oss gärna så hjälper vi dig!