Språk: Svenska
När:2019-10-22
Var:Elite Stadshotel, Kungsgatan 22
Läs mer
Boka denna kurs
Språk: Svenska
När:2019-11-05
Var:Elite Stora Hotellet Linköping, Stora Torget 9
Läs mer
Fullbokad
Språk: Finska
När:2019-11-21
Var:Hotel Helka, Pohjoinen Rautatiekatu 23
Läs mer
Boka denna kurs
Språk: Svenska
När:2019-11-26
Var:Good Morning+ Malmö, Stadiongatan 21
Läs mer
Boka denna kurs
Språk: Engelska
När:2019-11-27
Var:Webinar
Läs mer
Boka denna kurs
Språk: Svenska
När:2019-12-04
Var:Webinar
Läs mer
Boka denna kurs
Språk: Engelska
När:2019-12-10
Var:Oslo
Läs mer
Boka denna kurs

Kommande seminarier

Boka in dig och dina kollegor på någon av våra kommande seminarier och få värdefull kunskap om effektiva reningstekniker, fördelar och möjligheter.

Allt du behöver veta om rening av luft och vatten

Ozone Academy ger dig värdefull kunskap om effektiva reningstekniker, fördelar och möjligheter.

Ozone Academy är ett objektivt informationscenter och en kunskapsöverföringsplattform där vi delar med oss av 25 års kunskap och erfarenhet om luftbehandling och vattenrening. Ambitionen med våra utbildningar är att öka kunskapen om ozonrening och visa på de många fördelar som metoden har. Vi går bland annat igenom olika reningstekniker, lyfter fram vad som är viktigt att tänka på, tydliggör kraven som borde ställas och belyser varför gällande regelverk och standarder är viktiga att beakta för att lyckas med ett reningsprojekt. Läs mer.

Boka in dig på någon av våra utannonserade introduktionskurser nu!  Har du redan gått introduktionskursen? Kontakta oss för en fortsättning!


Vi håller seminarier inom följande applikationsområden

Rening av köksfrånluft

Introduktionskurs där vi bland annat går igenom:
 • Oxidation i vardagen och olika reningstekniker
 • Produktion av ozon, i naturen och i ozongeneratorer
 • Ozonrening av frånluften i storkök
 • Rening av lukter från storkök, soprum och fettavskiljare
 • Vinster med ozonrening
 • SS – EN 16282 – EU standard för köksventilation
 • Dimensionera efter förutsättningarna
 • Säker användning av ozon
 • Investeringskostnad
 • Underhållsrutiner och kostnader
 • Återbetalningstid
 • Fallstudier

Behandling av industriell luft

Introduktionskurs där vi bland annat går igenom:
 • Luktproblem
 • Luftreningstekniker
 • Industriella luftapplikationer med lösningar
 • VOC (Flyktiga organiska föreningar)
 • RSC (Reducerade svavelföreningar)
 • Desinfektion av luft
 • Mögelsanering
 • Jämförelse med andra tekniker
 • Säker användning av ozon
 • Fallstudier

Rening av industriellt vatten

Introduktionskurs där vi bland annat går igenom:
 • Vattenrening och vattenbehandling
 • Applikationer i mat- och dryckestillverkning
 • AOP (advanced oxidation process)

Praktisk tillämpning

 • CIP (clean-in-place) & rening av processutrustning
 • Rening av dricksvatten
 • Flaskvatten
 • Flaskskölj
 • BOD (Biological Oxygen Demand)
 • COD (Chemical Oxygen Demand)
 • Blekning
 • Rening av läkemedelsrester
 • Ozonedesinfektion
 • Smakborttagning
 • Andra applikationer
 • Säker användning av ozon
 • Investeringskostnad
 • Underhållsrutiner och kostnader
 • Fallstudier

Utbildningen hos er?

Är ni fler än 10 på företaget som vill lära er om ozonrening? Boka in oss så kommer vi till er och håller seminariet på plats. Genom Ozone Academy delar vi med oss kunskap som vi samlat under 25 års forskning och praktisk implementering av avancerade, hållbara och effektiva reningslösningar runt om i världen.

Vill kollegor från andra kontor också delta? Det är inga problem, vi kopplar upp dem via ett online videokonferenssystem. Kontakta oss så berättar vi mer.

Visste du att...

Smutsig frånluft och förorenat vatten är ofta förenad med stora kostnader. Renad luft och vatten är istället en värdefull resurs.
Branden i Heathrow

Branden i Heathrow

Branden skapade troligen den största kaos som den

Stängt pga lukt

Stängt pga lukt

Ett litet klagomål från närboende pga lukt kan

Helt ny energikälla

Helt ny energikälla

Rena köksfrånluften och återvinn hundratusentals kronor per år

Vanliga brandorsaker i kök

Vanliga brandorsaker i kök

Enligt ett försäkringsbolags erfarenhet har visat att av